Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit: 

Jelle Snoeks

- voorzitter

Klaas Visser

- vice-voorzitter

Maarten Lutje Schipholt

- 1e secretaris

Hans van der Wal

- 2e secretaris

Pieter Rol

- 1e penningmeester

Job Bronts

- 2e penningmeester